Copyright protection within the website

Copyright protection within the website

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายในเว็บไซต์

Copyright protection within the website ( การคุ้มครองลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ ) เนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นบนเว็บไซต์ directufabet.com ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ , กราฟิก , รูปภาพ , โลโก้ , ไอคอน , เสียง , ซอฟต์แวร์ , และ คู่มือการใช้งานต่าง ๆ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ directufabet.com และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง

ทางเว็บไซต์ของเราขอสงวนสิทธิ์ในการคัดลอก , ทำซ้ำ , แจกจ่าย หรือ ใช้เนื้อหาของเว็บไซต์เราในทางการค้ายกเว้นได้รับอนุญาตจาก directufabet.com ของเราเท่านั้น หากมีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์สามารถติดต่อเราได้โดยตรง และ โปรดให้ข้อมูลดังนี้ : เนื้อหาที่ถูกละเมิด , URL ที่เนื้อหาถูกละเมิดอยู่ และ ข้อมูลติดต่อของท่าน

หลังจากได้รับเรื่องทางเว็บไซต์ของเราจะทำการตรวจสอบ และ ดำเนินการให้เหมาะสมอย่างรวดเร็วที่สุด ทางเว็บไซต์ directufabet.com ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งาน และ จะทำการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ที่อยู่สำหรับการติดต่อ และ แจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ : contact@directufabet.com

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2018 โดยทางเว็บไซต์ของเราอาจมีการปรับปรุง หรือ แก้ไขนโยบายต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วที่สุด หากท่านใช้งานเว็บไซต์หลังจากมีการปรับปรุงนโยบายนี้ จะถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมด เว็บไซต์ directufabet.com ของเราขอชื่นชมท่านที่ใช้บริการของเรา